Αιτήσεις και φέτος για τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Τρικάλων

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Αιτήσεις και φέτος για τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Τρικάλων

Ο Δήμος Τρικκαίων και ο Σύλλογος Φίλων της Μουσικής Τρικάλων, προσκαλούν νέους και νέες να μετάσχουν στη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Τρικάλων. Πρόκειται για την Ορχήστρα που αποτελεί πεδίο προώθησης της μουσικής παιδείας των νέων των Τρικάλων, σε συνδυασμό με τις ποικίλες δράσεις του Συλλόγου.

Για να γίνει κάποιος/α μέλος της ΣΟΝ, θα πρέπει:

Να είναι ηλικίας από 6 έως 24 ετών, κάτοικος της ευρύτερης περιοχής Τρικάλων, και να σπουδαστής/τριεα μουσικής, μαθητής/τρια του Μουσικού Σχολείου, νεαρός/ή μουσικός, αλλά και ανεξάρτητο/η νεαρός/ή μουσικός.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν τη συνημμένη Αίτηση Συμμετοχής στη ΣΟΝ και να την καταθέσουν στο Τμήμα Παιδείας και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Παιδείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων (Πνευματικό Κέντρο, 1ος όροφος) μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Πριν την κατάθεση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες και οι γονείς - κηδεμόνες θα πρέπει να λάβουν γνώση του Καταστατικού Οργάνωσης - Λειτουργίας (ΚΟΛ ) της ΣΟΝ.

Η Αίτηση Συμμετοχής, Ο Κανονισμός Οργάνωσης- Λειτουργίας (ΚΟΛ) βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Τρικάλων και στο μενού της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων http://www.sfmt.gr/aitisi-symmetoxis-son/

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να τα παραλάβουν εκτυπωμένα και από το Τμήμα Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων (Γαριβάλδη 8).

Στον Κανονισμό αναφέρονται ο σκοπός και οι δράσεις της ΣΟΝ.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Την Αίτηση Συμμετοχής μπορεί να στείλει το υποψήφιο μέλος, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.sfmt.gr/aitisi-symmetoxis-son/, είτε να την υποβάλει ιδιοχείρως στο Τμήμα Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου.
Η αποδοχή αιτήσεων συμμετοχής στην ΣΟΝ θα γίνει έπειτα από ακρόαση από τον καλλιτεχνικό Διευθυντή της Ορχήστρας και Μαέστρο των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ κ. Δημήτρη Κτιστάκη.
Τόπος Ακρόασης: Η διαδικασία των ακροάσεων θα πραγματοποιηθεί στη Δωροθέα Σχολή                      (οδός στρ. Στεφάνου Σαράφη 42).
Ημερομηνία: Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020, ώρα 10:30.
Το Μουσικό Σχολείο, τα Ωδεία, αλλά και όλοι οι πολίτες αυτής της πόλης παρακαλούνται να συνδράμουν τη συλλογική αυτή προσπάθεια για ανανέωση των μελών της ΣΟΝ.
Πληροφορίες στα τηλ.: 6944148223 Εύη Ντάφη  και 6972702142 Βίκυ Ψάλλα.
 Από το γραφείο Τύπου του Δήμου ΤρικκαίωνΠρος =  Συμφωνική Ορχήστρα Νέων – ΣΟΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  


Με την παρούσα  σας γνωρίζω πως επιθυμώ να λάβω μέρος στις ακροάσεις για την στελέχωση της  ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΝΕΩΝ –ΣΟΝ των ΦΜΤ και σας παρακαλώ να εξετάσετε την δυνατότητα να γίνω μέλος της.


Τα στοιχεία μου παρατίθενται κατωτέρω


 1. Ονοματεπώνυμο =

 2. Όνομα πατρός =

 3. Όνομα μητρός =

 4. Ηλικία / Ημερομηνία γέννησης =

 5. Ακαδημαϊκές σπουδές/Ακαδημαϊκό Ίδρυμα 

 1. Μουσικές σπουδές = 

 1. Επίπεδο Μουσικών Σπουδών =

 1. Όργανα /Επίπεδο  

(α)

(β)

(γ)

 1. Ωδείο φοίτησης =

 2. Συμμετοχή σε  μουσικά σχήματα =

Στοιχεία Επικοινωνίας


 1. Δνση Οικίας =

 2. Τηλ αιτούντος   σταθερό = κινητό =

email =

 1. Τηλ γονέα / κηδ σταθερό = κινητό =

email =


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΟΝ (*)


Δηλώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι όλους τους όρους του ΚΟΛ της ΣΟΝ


Ο δηλών /δηλούσα___________________ (ημερομηνία, ονοματεπώνυμο & υπογραφή)


(*) ΣΗΜΕΙΩΣΗ η παρούσα δήλωση υπογράφεται από τα ενήλικα υποψήφια μέλη και από τους γονείς /κηδεμόνες των ανηλίκων υποψηφίων μελών  

 

Επιστροφή