Η συμβολή των Αποδήμων Θεσσαλών στην προβολή ελληνικών προϊόντων στη διεθνή αγορά

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Η συμβολή των Αποδήμων Θεσσαλών στην προβολή ελληνικών προϊόντων στη διεθνή αγορά

Η παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών δέχτηκε προσφορά από την εταιρεία «Bolossis GmbH» ως μέγα χορηγός για το έτος 2020/2021. Για το λόγο αυτό ο πρόεδρος της παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών κ. Διαμαντής Γκίκας είχε προσωπική συνάντηση με τον διευθυντή κ. Βασίλη Μπολόση, με την κ. Σταματία Μπολόση και με τον υπεύθυνο marketing κ. Σωτήριο Βέρμπη στα γραφεία της εταιρείας του, που έχει έδρα τη Νυρεμβέργη Γερμανίας.

Ο πρόεδρος κ. Διαμαντής Γκίκας ενημέρωσε για τους σκοπούς και για τις δράσεις της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών, χάρισε το λεύκωμα της δεκαετούς πορείας με τίτλο «Η ΑΓΑΠΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ», τον ευχαρίστησε για την σημαντική στήριξη και δέχτηκε τα συγχαρητήρια του κ. Μπολόση για την αξιόλογη πορεία της Συνομοσπονδίας. Μέσα από το πακέτο χορηγίας θα προβληθούν πολλά ελληνικά προϊόντα στη διεθνή αγορά, που είναι σημαντικό για την ανάπτυξη της Θεσσαλίας και γενικότερα της Ελλάδος.

Η εταιρία «Bolossis GmbH» διαθέτει 40ετή εμπειρία στον χώρο του χοντρεμπορίου τροφίμων, κρασιών και ποτών με παράρτημα στη Νυρεμβέργη. Η εταιρία ιδρύθηκε το 1972 και προσφέρει μεγάλη ποικιλία σε ελληνικά τρόφιμα, κρασιά και ποτά, άνω των 3000 διαφορετικών ειδών.

Με περισσότερα από 7 φορτηγά, εφοδιάζει εκτός από την ευρύτερη περιοχή της Νυρεμβέργης και πιο μακρινούς προορισμούς. Ο σκοπός της είναι να προσφέρει ως αρμόδιος και συνεπής συνεργάτης τις υπηρεσίες της στους πολλαπλούς πελάτες.
 
Με εκτίμηση – Για το Διοικητικό Συμβούλιο


Ο Πρόεδρος
Διαμαντής ΓκίκαςΗ Γραμματέας
Φωτεινή Μίχου


Nuremberg, 19.11.2020"The contribution of Thessalians abroad in promoting Greek products in the international market"
The World Confederation of Thessalians accepted an offer from Bolossis GmbH as a major sponsor for the year 2020/2021. The President of the World Confederation of Thessalians, Mr. Diamantis Gikas personally met with the Director Mr. Vassilis Bolossis, together with Mrs. Stamatia Bolossis and Marketing Manager, Mr. Sotirios Verbis at their branch offices based in Nuremberg, Germany.
President Mr. Diamantis Gikas informed about the aims and actions of the World Confederation of Thessalians, presented an album of the ten-year course, titled "OUR LOVE FOR THESSALY", thanked him for the important support and welcomed Mr. Vassilis Bolossis’ congratulations for the remarkable course of the Confederation. Through the sponsorship package, many Greek products will be promoted in the international market, which is important for the development of Thessaly and Greece in general.
Bolossis GmbH has 40 years of experience in the wholesale of food, wine and beverages with a branch in Nuremberg. The company was founded in 1972 and offers a wide variety of Greek food, wines and beverages – more than 3000 different types. With more than 7 trucks, it supplies in addition to the greater Nuremberg area and more distant destinations. Its purpose is to offer its services to multiple customers as a competent and consistent partner.
 
Sincerely – on behalf of the Board of Directors


The President
Diamantis GikasThe General Secretary
Fotini Michou


 

 

Επιστροφή