Δ. Τρικκαίων: Μείωση χρεών κατά 60% παρά τη μείωση επιδοτήσεων

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
 Δ. Τρικκαίων: Μείωση χρεών κατά 60% παρά τη μείωση επιδοτήσεων

Το δυσθεώρητο χρέος του μειώνει με εντυπωσιακό ρυθμό ο Δήμος Τρικκαίων. Ο Δήμαρχος Δημήτρης Παπαστεργίου το χαρακτήρισε ως «νοικοκύρεμα» - και μάλιστα όλη αυτή τη δεκαετία – καθώς η μείωση αυτή έγινε σε πολύ δύσκολο οικονομικό περιβάλλον: η κρίση και η πανδημία, έχουν μειώσει τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους σε μεγάλο βαθμό.

Η μείωση αυτή της κρατικής επιχορήγησης ανέρχεται σε 36% μέσα σε 10 χρόνια: από 20.315.854 € το 2011 σε 13.004.259 € το 2020.

Ταυτόχρονα όμως, η μείωση του χρέους ανήλθες στο εντυπωσιακό 60% περίπου: από σχεδόν 50 εκ. € χρέος το 2011, σε 20 εκ. € το 2020.

Στα χρέη, όπως φαίνεται και στο γράφημα που παρουσίασε ο Δήμαρχος Τρικκαίων στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβάνονται δάνεια, οφειλές σε προμηθευτές, φόροι, οφειλές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. Για αυτές τις δύο περιπτώσεις υπάρχει εντυπωσιακή μείωση, ενώ όπως σημείωσε ο κ. Παπαστεργίου, για τους προμηθευτές υφίστανται μόνο οι τρέχουσες οφειλές.   
Ο δε προϋπολογισμός του 2021 , που επίσης εγκρίθηκε, είναι ισοσκελισμένος στα 76.532.922,32 € ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με το 2020 (74.060.023,21€). Και, όπως σημείωσε ο κ. Παπαστεργίου, τα διαθέσιμα  προϋπολογίζονται σε 3,1 εκ. €.

Αναλυτικά τα μεγέθη του προϋπολογισμού:

ΕΣΟΔΑ 2021
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: 17.623.001,41 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ: 31.317.746,79 €
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ: 1.955.160 €
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.:  14.104.494,12 €
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ: 8.428.520 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 3.104.000 €
ΔΑΠΑΝΕΣ 2021
 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ: 32.105.218,73
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: 23.550.878,25
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ: 20.869.784,84
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 7.040,50
Γενικό ισοσκελισμένο σύνολο: 76.532.922,32 €

 Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

 

 

Επιστροφή