Η ΣΑΛΑΜΠΡΙΑ "ΚΑΤΕΒΑΣΕ"...

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Η ΣΑΛΑΜΠΡΙΑ

...κι από τα δάκρυα τα πολλά κι από τα μοιρολόγια

η Σαλαμπριά κατέβασε κατεβασιές μεγάλες,
φέρνει δέντρα, φέρνει κλαριά, δέντρα ξεριζωμένα,


φέρνει και μια μοσκομηλιά με μήλα φορτωμένη
κι απάνου στα κλωνάρια της δυο αδέλφια αγκαλιασμένα.

Γυρνάει του μικρότιρου κι λέει του μεγάλου:

-Σκύψι, αδερφέ, κι αγκάλιασε, σκύψι κι αγκάλιασέ με,
τώρα θα ξιχουρήσουμι, σια πού θ’ ανταμωθούμε;

-Όντας θα στύψει η θάλασσα να γένει περιβόλι
κι όντας θ’ ανθίσει ο ξέρακας να βγάλει νιο βλαστάρι.

         

(Από βιβλίο Θ. Α. Νημά, Δημοτικά Τραγούδια της Θεσσαλίας, τ. Β΄, σ. 421)

 

 

Επιστροφή