Ηλεκτρονικά τα ατομικά αιτήματα για γυαλιά, μετακινήσεις και ειδική αγωγή στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
 Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Στο πλαίσιο εξυπηρέτησης του κοινού και προκειμένου να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας έναντι του κορωνοϊού, δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλλουν ατομικά αιτήματα για γυαλιά , μετακινήσεις  και ειδική αγωγή, ως ακολούθως:

       
α. Μέσω Φακέλου Ασφάλισης Υγείας στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. www.eopyy.gov.gr  με την χρήση κωδικών taxisnet και το ΑΜΚΑ του δικαιούχου.

β. Mέσω Κ.Ε.Π. σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.1066Β΄//19-03-2021

γ. Στην υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατόπιν ραντεβού που κλείνεται μέσω της σελίδας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. https://rantevoupedi.eopyy.gov.gr/ με την χρήση κωδικών taxisnet.

δ. Οι υποβολές ατομικών δαπανών  οπτικών έχει ανασταλεί επί του παρόντος  με φυσική παρουσία και  γίνονται μόνον μέσω των επιλογών α και β

 ε. Γενικότερα ,εάν κάποιος επιθυμεί να προσέλθει στην υπηρεσία μπορεί να ορίσει ραντεβού μέσω της σελίδας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. https://rantevoupedi.eopyy.gov.gr/ με την χρήση κωδικών taxisnet.

 

 

Επιστροφή