Κ α ι τ ώ ρ α τι π ρ έ π ε ι να γ ί ν ε ι ;

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
ANTIΣΤΑΘΗΤΕ

 Σ’αυτό το νεκροταφείο των ονομάτων // σ’αυτό το κοιμητήριο των λέξεων ; 

  ANTIΣΤΑΘΗΤΕ  [ Ξανά Ελευθερία  ανάπηρη μας  τάζουν ]

- Μην αμελήσετε – πάρτε μαζί σας νερό – το μέλλον μας έχει πολλή ξηρασία

-  Πώς να καταχωρήσω τόσα γεγονότα – τόσες απόπειρες / Πώς να μιλήσω ;

-           Η   Δ Ι Α Θ Η Κ Η   ΜΟΥ *     [ βίντεο]

Α ν τ ι σ τ α θ ή τ ε

- σ’αυτόν που χτίζει ένα μικρό σπιτάκι και λέει : κ α λ ά  ε ί μ α ι  ε δ ώ

- Α ν τ ι σ τ α θ ή τ ε  σ’αυτόν που γύρισε πάλι στο σπίτι και λέει :

- Δόξα  σοι  ο  θ ε ό ς .   Α ν τ ι σ τ α θ ή τ ε  στον περσικό τάπητα

- των  πολυκατοικιών / σ’αυτόν του γραφείου  / στην εταιρεία

- ε ι σ α γ ω γ α ί  - ε ξ α γ ω γ α ί // στην κρατική εκπαίδευση // στο φόρο

- σε μ έ ν α  α κ ό μ α  που  σας  ι σ τ ο ρ ώ   - Α ν τ ι σ τ α θ ή τ ε

- Αντισταθήτε σ’αυτόν που χαιρετάει απ’την εξέδρα ώρες  ατέλειωτες  παρελάσεις

- σ’ αυτή την άγονη κυρία που μοιράζει  έ ν τ υ π α  α γ ί ω ν  λίβανον  και σμύρναν

-  σε μένα ακόμα που σας ιστορώ  -Α ντισταθήτε

- Αντισταθήτε πάλι σ’όλους αυτούς που λέγονται ..μεγάλοι

- στον πρόεδρο τοτ Εφετείου – στις μουσικές τα τούμπανα και τις παράτες

- σε όλα τ’ανώτερα συνέδρια που φλυαρούνε – πίνουν φραπέδες  σύνεδροι

- συμβουλατόροι / σ’όλους που γράφουν λόγους για την εποχή δίπλα  στη χειμωνιάτικη θερμάστρα / στις κολακείες τις ευχές τις τόσες υποκλίσεις  από γραφιάδες

- και δειλούς για  το  σ ο φ ό   αρχηγό τους

- Α ν τ ι σ τ α θ ή τ ε   στις υπηρεσίες των αλλοδαπών και διαβατηρίων

- στις φοβερές σημαίες των κρατών και τη διπλωματία //στα εργοστάσια  πολεμικών

- υλών / σ’αυτούς που λένε λυρισμό τα ωραία λόγια σεα θούρια / στα γλυκερά  άσματα

- με τους θρήνους στους θεατές / στον άνεμο // σε όλους τους  αδιάφορους και σοφούς

- στους άλλους που κάνουνε το  φ ί λ ο  σας /

- Ως και σε μένα , σε μένα ακόμα που σας ιστορώ ,  α ν τ ι σ τ α θ ή τ ε

- Τότε μπορεί βέβαιοι να περάσουμε προς την  Ε λ ε υ θ ε ρ ί α

- ΥΓ  του ποιητή : Η Διαθήκη μου πριν διαβαστεί – καθώς διαβάστηκε- ΄οχι οι κληρονόμοι

- που περίμεναν , αλλά σφετεριστές καταπατήσαν τα χωράφια // Η διαθήκη μου για σένα

- και σε χρόνια  κ α τ α χ ω ν ι ά σ τ η κ ε  στα χρονοντούλαπα  από γραφιάδες  πονηρούς

- συμβολαιογράφους //Αλλάξανε φράσεις σημαντικές / ώρες σκυμμένοι πάνω της με τρόμο

- εξαφανίσανε τα μέρη  με  τα ποτάμια / τη νέα βουή στα δάση / τον άνεμο τον σκότωσαν-

- Τώρα καταλαβαίνω πια τι έχασα  ποιος είναι αυτός που πνίγει-σσ  που  ...φιμώνει …

- Και συ λοιπόν στέκεσαι έτσι βουβός με τόσες παραιτήσεις // από  φ ω ν ή // από  τ ρ ο φ ή //

- από  ά λ ο γ ο // από  σ π ί τ ι // στέκεσαι  απαίσια  βουβός σαν  πεθαμένος :

-  Ε λ ε υ θ ε ρ ί α   α ν ά π η ρ η  πάλι σου  τ ά ζ ο υ ν ‘’ Μιχάλης  Κατσαρός 1919-1998

- Στο βίντεο : Μ.Κατσαρός – Αντισταθήτε – Ο ίδιος ο Μ.Κ  διαβάζει το ‘’Αντισταθήτε ‘’

- Αφιέρωμα στη μνήμη του – που πέθανε σα σήμερα 21 -11- 1998

-  Αντώνης Κ. Πρεκατές, δάσκαλος.  Τρίκαλα  21 – 11- 2021


 

 

Επιστροφή