Εργαστήριο βασικών γνώσεων επικοινωνίας στην Αγγλική Γλώσσα για ενήλικες στη Βιβλιοθήκη

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Εργαστήριο βασικών γνώσεων επικοινωνίας στην Αγγλική Γλώσσα για ενήλικες στη Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας, θέλοντας να ανταποκριθεί στις ανάγκες του αναγνωστικού κοινού για βασικές γνώσεις στην αγγλική γλώσσα, οργανώνει εργαστήριο για ενήλικες κάθε Πέμπτη 6:00-7:00 μ.μ..

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του εργαστηρίου για τους συμμετέχοντες είναι:
να μπορούν να κατανοούν το νόημα ενός απλού, σαφούς και σύντομου μηνύματος καθώς και  λέξεων που χρησιμοποιούνται πολύ συχνά και αφορούν στο άτομο, στην οικογένεια, σε αγορές, στην εργασία κ.α.

να μπορούν να διαβάζουν ένα πολύ απλό και σύντομο κείμενο, να βρίσκουν μια συγκεκριμένη πληροφορία σε συνοπτικά κείμενα όπως καταλόγους εστιατορίων, έντυπα με ωράρια αφίξεων και αναχωρήσεων μέσων μαζικής μεταφοράς
να επικοινωνούν σε καθημερινές περιστάσεις όπου χρειάζεται να ανταλλάσσουν απλές πληροφορίες για δραστηριότητες
να έχουν πολύ σύντομες συνομιλίες, ακόμη και αν σε γενικές γραμμές δεν καταλαβαίνουν αρκετά για να παρακολουθήσουν μια συζήτηση
να μπορούν να γράφουν σημειώσεις και μηνύματα με απλό και σύντομο τρόπο.


 Η έναρξη του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29/9/2022.
Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας

 

 

Επιστροφή