Νέο λογότυπο για το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) Τρικάλων

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

     Το σχολείο μας, το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) Τρικάλων δημιούργησε νέο λογότυπο με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών χειροτεχνίας.

Σε αυτή την προσπάθεια συνέβαλε και η εταιρία «3G Digital Print» των Ε. Σουφλιά & Γ. Γιουβρή, όπου μας χορήγησαν ένα πανό για να χρησιμοποιούμε σε διάφορες εκδηλώσεις. 

 

Επιστροφή