Σύσσωμη η αντιπολίτευση στο Δημαρχείο Φαρκαδόνας για ενημέρωση και προτάσεις διαχείρισης της κρίσης

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Σύσσωμη η αντιπολίτευση στο Δημαρχείο Φαρκαδόνας για ενημέρωση και προτάσεις διαχείρισης της κρίσης
Σύσσωμη η αντιπολίτευση του Δήμου Φαρκαδόνας και οι επικεφαλής των παρατάξεων, Μιχάλης Μπαγιώτης, Θανάσης Μεριβάκης, Ελένη Χαλβαντζά και Αφροδίτη Βανακάρα, μετέβησαν το μεσημέρι της Τετάρτης στο Δημαρχείο Φαρκαδόνας, με σκοπό την συνάντηση με το δήμαρχο, Σπυρίδων Αγναντή.

 Το απόγευμα της Τρίτης είχε προηγηθεί η αποστολή αιτήματος από τους προαναφερόμενους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων για την εν λόγω συνάντηση με θέμα την ενημέρωση για την τρέχουσα επικρατούσα κατάσταση και την διαχείριση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους πληγέντες.

Τα θέματα που τέθηκαν από τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων ήταν κατά σειρά τα εξής:

Αρχικά κατά την συζήτηση, ζητήσαμε ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες που αναπτύχτηκαν στα πρώτα στάδια της θεομηνίας και της ενάρξεως των πλημμυρικών φαινομένων. Εκεί αντιληφθήκαμε πολλές ασάφειες γύρω από την πορεία των πρώτων ενεργειών και μετέπειτα κινήσεων των επόμενων ημερών. Αυτές θα είχαν αποφευχθεί, αν είχαν εφαρμοστεί τα όσα ορίζονται από την νομοθεσία περί Πολιτικής Προστασίας σε σχέση με την υποχρέωση των Δήμων για την σύνταξη του Γενικού Σχεδίου Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης των Συνεπειών με την κωδική ονομασία ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2 που σχετίζεται με την διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων σε κάθε Δήμο.

 Το εν λόγω σχέδιο η Δημοτική Αρχή όφειλε να το έχει συντάξει και να έχει την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου από το 2019 και να επικυροποιείται κάθε χρόνο από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν εφάρμοζε την νομοθεσία θα υπήρχε χαρτογράφηση άμεσων ενεργειών και συντονισμός στην διαχείριση της κρίσης.  
Περισυλλογή και στην συνέχεια ταφή των νεκρών ζώων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο δήμαρχος, υποδείχτηκε χώρος από το Δήμο Φαρκαδόνας, συγκεκριμένα σε περιοχή κοντά στη θέση «Βρικολάκια», μεταξύ Ζάρκου και Φαρκαδόνας, μακριά από σταβλικές εγκαταστάσεις και κατοικήσιμη περιοχή και τηρώντας τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες.

Για τους συγκεκριμένους χώρους η νομοθεσία προβλέπει η ταφή να γίνει σε στεγνό χώρο, ο οποίος δεν περιλαμβάνει στο υπέδαφός του υπόγεια ύδατα, δεν βρίσκεται πλησίον κατοικημένης περιοχής ή μεμονωμένων οικιών, σταβλικών εγκαταστάσεων κλπ., όπως και η περισυλλογή γίνεται με ευθύνη του εκάστοτε Δήμου. Να σημειωθεί ότι την Τετάρτη ένας σημαντικός αριθμός βοοειδών μεταφέρθηκε στην Οιχαλία, όπου και έγινε η υγειονομική ταφή τους.
Ζητήθηκε να υπάρξει έγγραφη ανακοίνωση των πολιτών από το Δήμο για τις διαδικασίες υποβολής των αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα arogi.gov.gr προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία αποζημιώσεων. Από το διάλογο και τις εξηγήσεις που δόθηκαν έγινε αντιληπτό ότι ο Δήμος δεν είναι σε θέση να δώσει σαφείς οδηγίες. Μάλιστα όταν ρωτήθηκε ο δήμαρχος για τις επισκέψεις – αυτοψίες των Κλιμακίων μηχανικών στην Φαρκαδόνα, δήλωσε αγνοία μετακυλώντας την ευθύνη στους προέδρους, υποστηρίζοντας ότι έγινε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Φαρκαδόνας και γενικά με τους προέδρους για την υπόδειξη των πληγεισών οικιών.

Ζητήθηκε η ενημέρωση για την διαχείριση της ανθρωπιστικής βοήθειας των πληγέντων (σίτιση, στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχολογική υποστήριξη). Σύμφωνα με το δήμαρχο, ο Δήμος δεν γνωρίζει τον ακριβή αριθμό!!! των πληγέντων, έχοντας εικόνα μονάχα για τη Δομή των Τρικάλων (50 περίπου άτομα) και για το γήπεδο του Γριζάνου (100 περίπου άτομα). Από την πλευρά μας, ήταν κοινή απαίτηση, έστω και τώρα, η καταγραφή των πληγέντων με ευθύνη του Δήμου και των προέδρων, κάτι για το οποίο ο δήμαρχος υπερτόνισε ότι δεν θα συνεργαστούν οι πληγέντες. Ο δήμαρχος μας ενημέρωσε ότι μετά από επικοινωνία που είχε μαζί του, το Υπουργείο, προκρίνει ως προσωρινό χώρο στέγασης των πληγέντων την Δομή Φιλοξενίας Μεταναστών στο Κουτσόχερο, η οποία για το λόγο αυτό έχει προετοιμαστεί καταλλήλως.  
 
Ζητήθηκε ενημέρωση για τα κονδύλιο του Υπουργείου της τάξης των 150.000 ευρώ για ανάγκες σίτισης των πλημμυροπαθών, όπως τα 500.000 ευρώ που εγκρίθηκαν για την ΔΕΥΑΦ και 1.000.000 ευρώ για το Δήμο Φαρκαδόνας. Για το πρώτο κονδύλιο των 150.000 ευρώ δεν δόθηκαν σαφείς απαντήσεις για την σίτιση των πληγέντων καθώς όπως διαφάνηκε δεν υπάρχει συντονισμός, ακόμη και στη διαχείριση των δωρεών τροφίμων κι άλλων ειδών.

Παρατηρώντας την έλλειψη συντονισμού σε όλα τα επίπεδα προτάθηκε από πλευράς μας, τουλάχιστον για την διαχείριση της σίτισης και της ανθρωπιστικής βοήθειας από διάφορους φορείς, να συσταθεί ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ με επιμέρους αρμοδιότητες στο κάθε μέλος της, για το συντονισμό όλων των απαιτούμενων ενεργειών. Ταυτόχρονα πρότασή μας, ήταν η άμεση σύγκλιση έκτακτου δημοτικού συμβουλίου με σκοπό την επίσημη ενημέρωση του Σώματος και των προέδρων των κοινοτήτων για τις ενέργειες που αναλήφθηκαν από την έναρξη των φαινομένων έως και σήμερα, αλλά και τις πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες. Για τη διεξαγωγή του δημοτικούς συμβουλίου υπήρξε δέσμευση για την Παρασκευή.   

OI  ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ


 

 

Επιστροφή