Τρίκαλα - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ - Δήλωση κατεχόμενων κυψελών 2023

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ - Δήλωση κατεχόμενων κυψελών 2023
ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

  Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, ενημερώνει τους μελισσοκόμους, ότι σύμφωνα με τις 140/106513/16-4-2021 (ΦΕΚ Β΄ 1560/17-4-2021) και   175/118284/25-4-2023 (ΦΕΚ Β΄ 2712/25-4-2023), αποφάσεις Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ισχύουν τα παρακάτω:   

Η δήλωση κατεχόμενων κυψελών των ενεργών μελισσοκόμων είναι υποχρεωτική και υποβάλλεται μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 20ης Οκτωβρίου κάθε έτους, με σχετική έντυπη αίτηση στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Τρικάλων, ή μέσω ψηφιακής εφαρμογής του ΥΠΑΑΤ.

Ενεργός μελισσοκόμος  που υποβάλλει δήλωση κατεχόμενων κυψελών μεταξύ 21ης Οκτωβρίου και 20ης Νοεμβρίου κάθε έτους συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στο δείγμα επιτοπίου ελέγχου.
 Όλοι οι  ενεργοί μελισσοκόμοι και όσοι συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα (αντικατάσταση κυψελών-κινητές βάσεις και μετακίνηση μελισσοσμηνών, κ.λ.π),θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση κατεχόμενων κυψελών, το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2023 έως  την 20η Οκτωβρίου 2023.
Αν παρέλθει διάστημα ενός (1) έτους χωρίς ο μελισσοκόμος να προβεί στην προβλεπόμενη δήλωση, αποστερείται των παρακάτω δικαιωμάτων:
α) συμμετοχής σε δράσεις εθνικών ή/και ενωσιακών μέτρων στήριξης και ενίσχυσης του αγροτικού τομέα εν γένει και του τομέα της μελισσοκομίας ειδικότερα, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας,
β) ασφάλισης στον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και αποζημίωσης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή αντίξοων καιρικών συνθηκών
γ) αποζημίωσης σε περιπτώσεις επιβολής κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου που αφορά τη μελισσοκομία,
δ) συμμετοχής σε προγράμματα επικονίασης της αυτοφυούς ή καλλιεργούμενης βλάστησης ή σε διαδικασίες εκμίσθωσης των κατεχομένων κυψελών, με σκοπό την προαγωγή της επικονίασης καλλιεργημένων εκτάσεων.
Αν παρέλθει διάστημα δύο (2) ετών χωρίς ο μελισσοκόμος να υποβάλλει τη  δήλωση κατεχόμενων κυψελών,αίρεται η ιδιότητα του ενεργού μελισσοκόμου έως την υποβολή δήλωσης κατεχόμενων κυψελών, ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος από την Δ.Α.Ο και μόνο τότε αποκτά ξανά τα δικαιώματα του ενεργού μελισσοκόμου.
Υπενθυμίζουμε ότι είναι υποχρεωτική εκ μέρους τους η δήλωση στο Μητρώο τουλάχιστον δύο φορές κατ’ έτος:
α) της ετήσιας παραγόμενης ποσότητας μελιού και λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων και
β) της ποσότητας μελιού και λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων που διακινεί - εμπορεύεται νόμιμα στην αγορά, με ταυτόχρονη ψηφιακή καταχώρηση των σχετικών παραστατικών.
Όσον αφορά τις απώλειες που υπέστησαν οι μελισσοκόμοι από την πρόσφατη θεομηνία θα πρέπει να απευθύνονται στον αρμόδιο ανταποκριτή του ΕΛΓΑ ή στον ΕΛΓΑ Λάρισας (τηλ. 2410231929-2410231300) για την υποβολή δήλωσης απώλειας και στη συνέχεια έως 20 Οκτωβρίου 2023 να υποβάλουν και την δήλωση κατεχόμενων κυψελών στην Υπηρεσία μας.
Περισσότερες πληροφορίες στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε Τρικάλων στον 3ο όροφο, γραφείο 305 της Π.Ε Τρικάλων ή στο τηλεφ.:2431351605 (Στέφανος Παπαθανασίου ή Σωκράτης Πάντος).


            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                                              
ΤΡΙΚΑΛΑ  19-9-2023
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   

                                        
Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                   
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΑΡΓΥΡΩ                                          
                                                                        


 

 

Επιστροφή