Δεν φτάνει το θυμιατήρι και το Ευαγγέλιο // χρειάζεται και το Φραγγέλιο...

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
      Δεν  φτάνει  το θυμιατήρι και το Ευαγγέλιο // χρειάζεται και το Φ ρ α γ γ έ λ ι ο ...

ΟΧΙ   ΣΚΛΑΒΟΣ  ή Π Ρ Ο Δ Ο Τ Η Σ-  ΘΕΡΙΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ -  ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΟ ΦΩΣ ΝΑ  ΤΟ ΣΗΚΩΣΟΥΝ- ΧΙΛΙΕΣ ΦΟΡΕΣ  ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ – ΤΟΣΕΣ ΘΑ ΣΕ ΣΤΑΥΡΩΣΟΥΝ ( !!!)                                                  


(Ε' μέρος  ) :

ΟΙ  Π Ο Ν Ο Ι   Τ Η Σ Π Α Ν Α Γ Ι Α Σ-Π ο ύ  να σε κ ρ ύ ψ ω , γιόκα μου -να μη σε φτάνουν οι κακοί ;

-Σε  π ο ι ο   ν η σ ί του Ωκεανού , σε ποιαν κορφήν  ε ρ η μ ι κ ή ;

-Δε θα σε μάθω να μιλάς    τ' ά δ ι κ ο φ ω ν ά ξ ε ι ς


Ξ έ ρ ω  , πως θα' χεις  την καρδιά τόσο καλή , τόσο  γλυκύ,

-που με τα β ρ ό χ ι α  της ο ρ γ ής ταχιά θενά σ π α ρ ά ξ ε ι ς .

-Συ  θα' χεις  μάτια γαλανά , θα' χεις  κορμακι τρυφερό

θα σε  φ υ λ ά ω  από ματιά κακή  κι από κακόν καιρό,-από το πρώτο ξάφνιασμα  τη ξυπνημένη ν ι ό τ η .


-Δ ε ν  είσαι συ  γ ι α μάχητες  , δεν είσαι για το σταβρό

-Ε σ ύ   ν ο ι κ ο κ ε ρ ό π ο υ λ ο-Ο Χ Ι   Σ Κ Λ Α Β Ο Σ ή Π Ρ Ο Δ Ο Τ Η Σ-


Κι  αν κάποτε τα φρένα σου το Δ ί κ ι ο , φ ω ς  της α σ τ ρ α π ή ς- κι η Α λ ή θ ε ι α   σού χτυπήσουνε ,παιδάκι μου, να μην τα π ε ι ς

.-Θ Ε Ρ Ι Α   ΟΙ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι- ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΟ ΦΩΣ ΝΑ ΤΟ ΣΗΚΩΣΟΥΝ.

-Δεν είναι ΑΛΗΘΕΙΑ  πιο ΧΡΥΣΗ σαν την ΑΛΗΘΕΙΑ  τη ΣΙΩΠΗΣ

-Χ Ι Λ Ι Ε Σ ΦΟΡΕΣ  ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ-ΤΟΣΕΣ ΘΑ ΣΕ Σ Τ Α Υ Ρ Ω Σ Ο Υ Ν.

- ΧΙΛΙΕΣ  ΦΟΡΕΣ ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ - ΤΟΣΕΣ ΘΑ ΣΕ ΣΤΑΥΡΩΣΟΥΝ


-  Αξίζει να το δει κανείς και σε βίντεο : το παραπάνω ποίημα του Κ. Βάρναλη

- ''ΟΙ ΠΟΝΟΙ ΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ

α) με  το Ν.Ξυλούρη     

β)  τον Γιακουμάκη-

γ) το Γιάννη Χαρούλη

δ) τους  Χα'ι'νηδες  και ε) με το Μαν.Αλεξάκη


- Για την επιλογή-επιμέλεια: Αντώνης  Κ. Πρεκατές  , δάσκαλος


*φραγγέλιο

:μαστίγιο με ιμάντες (στις άκρες των οποίων συνήθως είναι δεμένα βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα)


 

 

Επιστροφή