Το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΠΕΔ Θεσσαλίας στο Καστράκι Μετεώρων

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΠΕΔ Θεσσαλίας στο Καστράκι Μετεώρων
Σε πολύ καλό αυτοδιοικητικό κλίμα ολοκληρώθηκε το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΠΕΔ Θεσσαλίας στο Καστράκι Μετεώρων την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022.


    Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ. Αθανάσιος Νασιακόπουλος αφού διαπίστωσε την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε το θέμα που αφορούσε στα Οικονομικά και στα πεπραγμένα της ΠΕΔ για το διάστημα της τελευταίας τριετίας. Αναφέρθηκε στο μεγάλο διάστημα αποχής από τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης λόγω πανδημίας και ευχήθηκε να μην επαναληφθεί στο μέλλον.

    Ενημέρωσε τα μέλη λέγοντας ότι η ΠΕΔ Θεσσαλίας είναι μια εύρωστη ΠΕΔ όσον αφορά τα οικονομικά και το αποθεματικό της μένει σταθερό που σημαίνει ότι γίνεται λελογισμένη διαχείριση. Παρουσίασε επίσης τις ενέργειες της ΠΕΔ λέγοντας ότι οι περισσότερες προέκυψαν μέσα από ομόφωνες αποφάσεις και σε πολλές περιπτώσεις μετά από διαβούλευση και με εκπροσώπους των αρμόδιων Υπουργείων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Είναι κοινή διαπίστωση πολλών ότι η ΠΕΔ Θεσσαλίας συγκαταλέγεται πανελληνίως σε αυτές  που έχουν  μεγάλο κύκλο εργασιών.    Μετά από τις τοποθετήσεις των εισηγητών αλλά και των παρόντων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων προέκυψαν οι παρακάτω θέσεις τις οποίες όπως είπε ο Πρόεδρος θα τις συμπεριλάβει στην εισήγησή του το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο 21-23 Νοεμβρίου 2022.

Καταστατική θέση των Αιρετών
Στελέχωση των ΟΤΑ που είναι υποστελεχωμένοι
Αντιμετώπιση με συγκεκριμένες θέσεις της ενεργειακής κρίσης
Εξασφάλιση του ελάχιστου κόστους λειτουργίας των ΟΤΑ
Αποτελεσματική λειτουργία του Ταμείου Ανάκαμψης
Τέλος ταφής. Χρονική μετατόπισή του και σε περίπτωση επιβολής του να αποδοθεί απολογιστικά.
Αλλαγή κριτηρίων κατανομής των ΚΑΠ  και ΣΑΤΑ
Επανακατοίκηση της υπαίθρου με συγκεκριμένα κίνητρα
Συνεργασία των Δήμων με τις  διαχειριστικές αρχές και άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς με τον καθορισμό συγκεκριμένων χρονικών ορίων για την εκτέλεση έργων.
Υποχρεωτική η γνώμη των Δήμων για έργα που αφορούν σε ΑΠΕ


Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας ζήτησε από όλους τους Δήμους να αποστείλουν έγκαιρα γραπτές προτάσεις προκειμένου να προστεθούν στις ήδη διατυπωθείσες στη Γενική Συνέλευση και να κατατεθούν από τον ίδιο στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ.

 

 

Επιστροφή