Τι κάνει ένα κόμμα... (,)

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Τι κάνει ένα κόμμα...  (,)

Αθάνατη Ελληνική γλώσσα...
 
Στα πλαίσια ενός κοινονικού πειράματος, σε μια ομάδα 50 ανθρώπων που ήτανε μισοί-μισοι , άνδρες και γυναίκες δώθηκε ένα κείμενο και την επιλογή να βάλουνε σ'αυτό το κείμενο ένα κόμμα .

Το κείμενο ήταν " Αν ο άνδρας ήξερε πραγματικά την αξία που έχει η γυναίκα θα πήγαινε με τα τέσσερα."

Όλες οι γυναίκες βάλανε το κόμμα μετά από τη λέξη "γυναίκα" , όλοι οι άνδρες βάλανε το κόμμα μετά τη λέξη "έχει".

Αθάνατη Ελληνική γλώσσα...

 

 

 

Επιστροφή