Συνάντηση κορυφαίων καθηγητών στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Συνάντηση κορυφαίων καθηγητών στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Συνάντηση έξι κορυφαίων Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, τεσσάρων  Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών αρχών και τριών Ευρωπαϊκών ενώσεων Φυσικής Αγωγής στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων για την υλοποίηση Ευρωπαϊκού προγράμματος IMPACT PROJECT

Την Δευτέρα 20 Μαρτίου και Τρίτη 21 Μαρτίου διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνάντηση κορυφαίων καθηγητών και ερευνητών σε θέματα ψυχολογίας της άσκησης, αθλητισμού και Φυσικής Αγωγής από 6 κορυφαία πανεπιστήμια της Ευρώπης (Ελλάδα, Ισπανία, Αγγλία, Γαλλία, Τουρκία, Ιταλία), στελέχη 3 Υπουργείων Παιδείας (Ελλάδα, Γαλλία, Τουρκία) και 3 Ευρωπαϊκών Ενώσεων Φυσικής Αγωγής (Πανευρωπαϊκή Ένωση, Γερμανίας, Ιταλίας)  στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Προγράμματος IMPACT (Identifying and Motivating youth who mostly need Physical ACTivity - Εντοπισμός και Παρακίνηση των νέων που έχουν περισσότερο ανάγκη την Φυσική Δραστηριότητα).


Το πρόγραμμα IMPACT θα υλοποιηθεί από το 2017 ως και το 2019 σε επτά Ευρωπαϊκές χώρες σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς των χωρών αυτών.  

Αποσκοπεί στην ανάπτυξη Ευρωπαϊκής πολιτικής για την προώθηση της εξωσχολικής άθλησης και την βελτίωση της υγείας των μαθητών δια μέσου της Φυσικής Αγωγής. Θα συμμετέχουν πάνω από 2000 μαθητές και μαθήτριες από κάθε χώρα, ηλικίας 10 έως 18 ετών.

Τον συντονισμό σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ο Καθηγητής Παπαϊωάννου Αθανάσιος (Διευθυντής προγράμματος) και μια ομάδα ερευνητών και καθηγητών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που θα συνεργαστούν με στελέχη και ερευνητές 12 φορέων για την υλοποίηση του προγράμματος.

 Την χρηματοδότηση έχει αναλάβει απ’ ευθείας η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, μετά από επιτυχημένη κατάθεση ανταγωνιστικής πρότασης του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ SPORT  που θεωρείται ένα από τα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά προγράμματα για χρηματοδότηση.

Το IMPACT είναι από τα λίγα Ευρωπαϊκά προγράμματα με περιεχόμενο την προώθηση της Φυσικής Δραστηριότητας μέσα από το μάθημα της ΦΑ.

 

 

Επιστροφή