Αβερώφειο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας - Μνημόνιο Συνεργασίας

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Αβερώφειο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας - Μνημόνιο Συνεργασίας

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ—ΔΗΜΗΤΡΑ
Μνημόνιο Συνεργασίας τριετούς διάρκειας συνυπέγραψαν, σήμερα 1.12.2021, του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας (Π.Θ.) και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού — Δήμητρα (Ε.Λ.Γ.Ο. —ΔΗΜΗΤΡΑ), από τον Πρύτανη του Π.Θ., Καθηγητή Ζήση Μαμούρη και από τον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, Καθηγητή Σάρκα Χαρουτουνιάν στο κτήριο Διοίκησης της Πανεπιστημιούπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ, στη Λάρισα.Στη συνάντηση συζητήθηκαν προοπτικές συνεργασίας για την από κοινού ανάληψη δράσεων μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων τους.

Συγκεκριμένα, το Αβερώφειο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας (ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ.) του Π.Θ. όπως και η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή του Ε.Λ.Γ.Ο. — ΔΗΜΗΤΡΑ, θα επιδιώξουν τη διαμόρφωση ενός πλαισίου μέσα στο οποίο οι δύο φορείς θα συνεργαστούν σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος που μεταξύ άλλων αφορούν:


Στην προαγωγή και αξιοποίηση της επιστήμης και της έρευνας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση,  στην οργάνωση κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων με έμφαση στην ανάδειξη θεματικών που σχετίζονται κατά προτεραιότητα με παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων και τροφίμων ζωικής και φυτικής προέλευσης κ.α.
 

 

Επιστροφή