Ιστορικό αφιέρωμα - Το ξεκίνημα του αθλητισμού στα Τρίκαλα τέλη του 19ου αιώνα (1896)

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Το ξεκίνημα του αθλητισμού στα Τρίκαλα τέλη του 19ου αιώνα

- Το Ιστορικό της ίδρυσης του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων
- Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβούλίου
- Η ανέγερση του πρώτου Γυμναστηρίου στα Τρίκαλα
- Τα πρώτα του "βήματα" από το 1896 έως το 19021896

Η σύσταση του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και η απήχησή του.


Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Σ.Τ.

Το Ιστορικό της ίδρυσης του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων έχει, με λίγα λόγια, ως εξής:
Η εφημερίδα των Τρικάλων "Αναγέννησις", στις 22 Απριλίου 1896, έγραφε, σε κύριο άρθρο με τον τίτλο «Γυμναστικός Σύλλογος», τα ακόλουθα:

«Είνε αίσχος εις την πόλιν μας, την τετάρτην κατά τον πληθυσμόν του Βασιλείου, να μένη άνευ Γυμναστικού Συλλόγου.

Ούτος προώρισται ν' αναπτύξη την φθισιώσαν ήδη νεολαίαν μας, την εν τοις Καφενείοις ενδιαιτωμένην. Δεν απαιτείται μεγάλη δαπάνη, όχι.

Αρκεί μόνον η ομόθυμος υποστήριξις των συμπολιτών μας, αρκεί η εγγραφή μελών.

Ο Γυμναστικός Σύλλογος είνε ανάγκη να γείνη και προς τούτο πρέπει όλοι να συντείνομεν».


Και παρακάτω, στις ειδήσεις, η ίδια εφημερίδα πρόσθετε:

«Πληροφορούμεθα ότι αύριον Κυριακήν συνέρχονται εν τη αιθούση του Πρωτοδικείου πολλοί νέοι προς καταρτισμόν Γυμναστικού Συλλόγου.
Εάν η πληροφορία μας αληθεύη δεν έχομεν ή να συγχαρώμεν τους σχόντας την πρωτοβουλίαν».
Και στο φύλλο της 27 Απριλίου 1896 η ίδια εφημερίδα έγραφε:

«Την παρελθούσαν Κυριακήν περί την 11ην ώραν π.μ. συνελθόντες, ως είχομεν γράψη, πολλοί εκ των συμπολιτών μας εν τη αιθούση τον Πρωτοδικείου, μετά επιτυχή και ενθουσιώδη προσλαλιάν τον κ. Νικ. Δ. Δημάκη προς την συνέλευσιν, εξάραντος δι' αυτής το μεγαλείον και την σπουδαιότητα τοιούτου εθνωφελούς σωματείου ιδρυομένου ενταύθα, και συσκεφθέντες περί της ιδρύσεως Γυμναστικού Συλλόγου, προέβησαν εις την εκλογήν προσωρινής επιτροπείας, εις ην ανετέθη η φροντίς της καταρτίσεως Καταστατικού του Συλλόγού και η υποβολή τούτου εις την συνέλευσιν της προσεχούς Κυριακής».

Και πράγματι, στις 5 Μαΐου συγκεντρώθηκαν στην ίδια αίθουσα πολλοί Τρικαλινοί για συζήτηση και ψήφιση τον καταστατικού του Γυμναστικού Συλλόγου πού είχε καταρτισθεί από την επιτροπή.

Υστερα από πολύωρη και λεπτομερή συζήτηση κατ' άρθρο, ψηφίστηκε το καταστατικό και τέθηκε σε ενέργεια. Tο καταστατικό περιλάμβανε 26 άρθρα.

Στις 16 Μαίου 1896 έγιναν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβούλίου.

Ψήφισαν 49 μέλη και το 11μελές Συμβούλιο, που εκλέχτηκε, απαρτίστηκε από τους εξής: Ηλία Φιλίππου, πρόεδρο, Αθαν. Βαφειάδη, αντιπρόεδρο, Γεώργιο Κυρνάσιο, ταμία, Νικ. Δημάκη, έφορο, Κων/νο Χονδρομήτρο, Γραμματέα και Βασ. Γιαννούσιο, Δημ. Κοντοπάνο, Ιωάν. Γεωργόπουλο, Γεώργιο Ραδινό, Τηλ. Σακελλαρίδη και Δημ. Λάππα, συμβούλους.

Το Συμβούλιο αυτό συνήλθε την επομένη σε συνεδρία και αποφάσισε: α) Να σχηματιστεί επιτροπή από μέλη του για να μεριμνήσει για την εγγραφή μελών και την είσπραξη συνδρομών και β) να νοικιαστεί κατάλληλο γήπεδο για την ανέγερση μεγάλου Γυμναστηρίου.Φωτογραφία από το πρώτο γυμναστήριο στο σημείο όπου ακριβώς σήμερα βρίσκεται το Δημαρχείο

Και σαν τέτοιο βρέθηκε αυτό που μέχρι τότε χρησίμευε ως Γυμναστήριο του Συλλόγου, δηλ. το γήπεδο (Γυμναστήριο) της Ζαππείου επιτροπής που βρίσκεται στην τότε οδό Σιδηροδρόμου (σημ. Ασκληπιού), στο σημείο όπου ακριβώς σήμερα βρίσκεται το Δημοτικό Μέγαρο, η γωνιακή με την Καποδιστρίου πολυκατοικία  και η Τράπεζα Πειραιώς (πρώην Αγροτική).


Την προσπάθεια αυτή του Γ.Σ. ο κόσμος των Τρικάλων την αγκάλιασε με ενθουσιασμό και αγάπη και ποικιλοτρόπως βοήθησε το Δ.Σ.


1897 - 1898

Ο νεοσύστατος Γυμναστικός Σύλλογος και το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν τη δράση τους για πολύ.
Ο Νίκος. Δημάκης, έφορος στο πρώτο Δ.Σ. του ΓΣΤ το 1896

Τα ατυχή γεγονότα, που συνέβησαν εξαιτίας του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897, διέκοψαν τις εργασίες του Δ.Σ. και έτσι σχεδόν είχε ξεχαστεί ο Σύλλογος αυτός, όπως μας πληροφορεί ο Ν. Δημάκης στην εργασία του «Περί της Γυμναστικής εν Ελλάδι".


1899 - 1900

Στο διάστημα αυτό συνεχίζεται η έλλειψη οποιασδήποτε σοβαρής αθλητικής δραστηριότητας στα Τρίκαλα. Αντίθετα, στη γειτονική Καλαμπάκα, παρατηρείται κάποια αθλητική κίνηση.

Και αυτό οφείλεται στον φιλοπρόοδο δήμαρχό της Γ. Αλεξιάδη, ο οποίος, με την ευκαιρία της εμποροπανήγυρης του Προφήτη Ηλία στην Καλαμπάκα, προκήρυξε και διοργάνωσε γυμναστικούς αγώνες με βραβεία.

Οι αγώνες αυτοί σημείωσαν μεγάλη επιτυχία,
σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες της εποχής. Ανάλογοι αγώνες γίνονται, την εποχή αυτή, και στη Λάρισα με την ευκαιρία, επίσης, της ετήσιας εμποροπανήγυρης της πόλεως.

Και οι αγώνες αυτοί πέτυχαν απόλυτα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εφημερίδας "Αναγέννησις" της 18-9-1899.

Άλλο αξιοσημείωτο γεγονός της περιόδου αυτής είναι η ίδρυση το 1900 ποδηλατικής σχολής στα Τρίκαλα.

Υπεύθυνος της σχολής ήταν ο δερματέμπορος Β. Κυρνάσιος. Τέλος, αξίζει να μνημονευθεί ότι κατά το ίδιο έτος (1900) ιδρύεται στα Τρίκαλα, με πρωτοβουλία αξιόλογων και ευυπόληπτων πολιτών της πόλεως, Φιλαρμονική Σχολή υπό την διεύθυνση τον μουσικοδιδασκάλου Αθανασίου Καζαμία.


1901/1902 - Το νέο ξεκίνημα (ανασύσταση)

Στα έτη αυτά έχουμε ένα νέο ξεκίνημα (ανασύσταση) τον Γ.Σ. Τρικάλων, με αξιόλογες αθλητικές εκδηλώσεις, τόσο κατά τη διετία αυτή όσο και, κυρίως, κατά το έτος 1903 και μετά.

Το ιστορικό της ανασύστασης τον Γ.Σ. έχει ως εξής:

Στις 11 Νοεμβρίού 1901 λίγοι Τρικαλινοί, συνολικά εικοσιτρείς, συγκεντρώθηκαν σε κάποια αίθουσα της Λέσχης Τρικάλων και προέβησαν στην ανασύσταση τον Γυμναστικού Συλλόγου και σύμφωνα με το άρθρο 11 τον Καταστατικού αυτού εξέλεξαν πρόεδρο τον Αρτ. Στρατουδάκη, αντιπρόεδρο τον Αθαν. Τεγόπουλο, γραμματέα τον Νικ. Δημάκη, ταμία τον Βασ. Κυρνάσιο, έφορο τον Απόστολο Τάσιο και συμβούλους τούς Γ. Κυρνάσιο, Γ. Αστεριάδη, Ι.Ν. Γεωργόπουλο, Χρ. Κουσκολέκα και Απ. Βλιτσάκη.

Το Δ.Σ. ήδη από τα πρώτα βήματά του ενθαρρύνθηκε και έτυχε υποστηρίξεως από την κοινωνία των Τρικάλων. 'Ετσι, πολλοί φιλοπρόοδοι κάτοικοι της πόλεως γράφτηκαν πρόθυμα μέλη και άλλοι πρόσφεραν εφάπαξ γενναία ποσά.Το Δ.Σ., εξάλλού, διαπνεόμενο από τη μεγάλη επιθυμία να δράσει ποικιλότροπα ο Σύλλογος στη φιλοπρόοδο κοινωνία των Τρικάλων, οργάνωσε, κατ' αρχήν, ομιλία από τον Νικ. Δημάκη με θέμα: «Περί Γυμναστικής εν Ελλάδι από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς».

Η ομιλία αυτή, που έγινε στις 17 Μαρτίου 1902 στη Λέσχη Τρικάλων, σημείωσε μεγάλη επιτυχία, σύμφωνα με πληροφορίες των εφημερίδων Αναγέννησις και Τρίκκη.


Κατόπιν, το Δ.Σ. του Συλλόγου, επειδή είχε ανάγκη πολλών χρημάτων για τη συμπλήρωση των κενών του γυμναστηρίου, μια που οι μικροί τακτικοί πόροι του Συλλόγου δεν επαρκούσαν για το σκοπό αυτό, αποφάσισε και διοργάνωσε λαχειοφόρο αγορά τις ημέρες του Πάσχα του 1902
Δημοσίευμα στην "ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ"  9 Μαρτίου του 1902

Η λαχειοφόρος αυτή αγορά (η πρώτη που είχε μέχρι τότε οργανωθεί στα Τρίκαλα) στέφθηκε από πλήρη επιτυχία και απέφερε σημαντικά χρηματικά ποσά.


Άλλη εκδήλωση τον Συλλόγου ήταν η πραγματοποίηση ομαδικής εκδρομής των μελών του στο χωριό Ζαπτσαίοι (σημ. Άγιοι Απόστολοι) στις 23 Μαΐου του 1902. (βλέπε σχετικά σε δημοσίευμα της εποχής που δημοσιεύουμε πιο κάτω)

Ύστερα απ αυτά, επειδή ήρθε το καλοκαίρι, διακόπησαν οι εργασίες του Συλλόγου και του Γυμναστηρίου του, επαναλήφτηκαν δε αυτές τον Σεπτέμβριο.

Η φωτογραφία είναι από εκδρομή του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων το 1902

Στα τέλη του έτους αυτού το Δ.Σ. υπέβαλε στη συνέλευση του Συλλόγου τον απολογισμό του λήξαντος έτους 1902 από της ανασυστάσεως του Γυμναστικού Συλλόγου.

Νομάρχης Τρικάλων, ο οποίος βοήθησε ποικιλοτρόπως την περίοδο αυτή, ήταν ο Α. Ζαφειριάδης.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
H εφημερίδα "ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ" των Τρικάλων για την

ομαδική εκδρομή των μελών του συλλόγου στο χωριό Ζαπτσαίοι (σημ. Άγιοι Απόστολοι) στις 23 Μαΐου του 1902

Η λαχειοφόρος αγορά (η πρώτη που είχε μέχρι τότε οργανωθεί στα Τρίκαλα) στέφθηκε από πλήρη επιτυχία και απέφερε σημαντικά χρηματικά ποσά.
Εφημ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Αναφορά της εφημερίδας "ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ" στην ομιλία Νικ. Δημάκη με θέμα: «Περί Γυμναστικής εν Ελλάδι από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς» που έγινε
17 Μαρτίου 1902 στη Λέσχη Τρικάλων
 

 

Επιστροφή